Regels Radio Programma Bank

Vind hier uw favoriete radioprogramma's

Radio Programma Bank is een service die aangeboden wordt aan radiostations om met opgenomen programma’s hun radiostation te voorzien van mooie en goede programma’s die passen bij hun station.

Er zijn enkele regels waar een ieder zich aan dient te houden:

Iedereen:

 • Tijdens u registratie wordt u gevraagd een werkend email adres op te geven. Als dit om wat voor reden dan ook na verloop van tijd niet meer werkt en wij als beheerders hier continu meldingen over ontvangen, wordt u account na 1 week verwijderd. U kunt zich daarna wel opnieuw registreren. Het is dus zaak dat u als uw email adres om wat voor reden dan ook wijzigt, dit direct op de site onder uw profiel aanpast.

Radiostations:

 • Een radiostation die zich abonneert is het verboden de programma’s die hij/zij voor gebruik op zijn station heeft gedownload te verspreiden. Mochten de programmamakers er achter komen dat één station zich hier wel schuldig aan maakt dan volgt automatische blokkade. zonder waarschuwing, van de toegang van het desbetreffende radiostation en ook de DJ. Opnieuw registreren heeft dan geen zin.
 • Ook het verspreiden van uw inloggegevens heeft geen nut, want als iemand met uw inloggegevens inlogt worden uw gegevens automatisch aangepast, waardoor uw eigen toegang voor de site geblokkeerd is. Dit gebeurt automatisch.
 • Uw toegang is gekoppeld aan gebruikersnaam, wachtwoord en IP nummer. Mocht uw IP nummer door uw provider gewijzigd worden, dan dient u onder vermelding van uw gebruikersnaam uw nieuwe IP nummer door te geven, zodat wij die kunnen corrigeren in de database en uw toegang herstelt wordt.
 • Via het paneel van de DJ’s kunt u een aanvraag tot abonnement indienen bij de programmamakers. Deze ontvangt bericht van uw aanvraag en zal deze goedkeuren of afwijzen. Indien u het met een afwijzing niet eens bent, kunt u hiervoor niet met ons in contact treden, want dit is geheel aan de programmamaker, dus dienst u zich tot hen te wenden. Dit omdat een programmamaker zelf mag/kan bepalen op welke stations zijn programma te horen zal zijn.
 • Mocht een programmamaker in uw ogen een programma te laat uploaden, dan kunt u niet met ons in discussie gaan, want wij oefenen op geen enkele wijze invloed uit op de programmamaker. Het is hem vrij om, wanneer het hem uitkomt, zijn programma’s te uploaden.
 • Programma’s zijn minimaal 14 dagen beschikbaar, daarna worden de programma’s die deze leeftijd bereikt hebben automatisch verwijderd als een programmamaker een nieuw programma upload.
 • Wij hebben niet de middelen, om als u te laat was met het downloaden van een programma, deze voor u terug te plaatsen, dus is het onnodig om hierover contact met ons op te nemen. U heeft 14 dagen de tijd gehad het desgewenste programma te downloaden.
 • Mocht u problemen ondervinden met de werking van de website, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Dit soort problemen horen wij graag, want dan kunnen we ze oplossen.
 • Ieder station is zelf verantwoordelijk voor de afdrachten aan Buma/Stemra, Senna, Sabam en een eendere welke organisatie!!!
 • U dient uw radiowebsite te vermelden in uw profiel.
 • Radiostations die lid geworden zijn maar geen programma’s afnemen zullen naar verloop van tijd verwijderd worden. Het alleen downloaden van de extra service (nieuw uitgekomen materiaal) is niet voldoende, want wij zijn er in eerste instantie voor om u in contact te laten komen met de Programmamakers en niet om u te voorzien van nieuwe nummers. Dit is een extra service, waar u gebruik van kunt maken als u geabonneerd bent op programma’s en deze ook daadwerkelijk uitzend.

Programmamakers:

 • De programmamaker is voor zijn/haar programma verantwoordelijk
 • We raden aan de programma’s ten laatste in het weekend voor de nieuwe week te uploaden
 • De door u aangeboden Radioprogramma’s zijn vrij van bestaande radiostation verwijzingen, zodat deze door de bij u aangesloten radiostations gedraaid kunnen worden.
 • Wij van de Radio Programma Bank hebben geen invloed op de inhoud van de programma’s
 • Radiostations zijn vrij zelf te bepalen op welke dag en tijdstip ze uw programma uitzenden.
 • Om de radiostations een continuïteit in hun programmering te bieden is het wel zeer gewenst om uw programma wekelijks te uploaden.
 • Gaat u met vakantie, probeer dan uw programma’s voor de periode dat u afwezig bent in de laatste week voor uw vakantie op de site te plaatsen, zodat de stations hun programmering door kunnen zetten, en niet oude programma’s moeten gaan herhalen.