Regels Radio Programma Bank

Vind hier uw favoriete radioprogramma's

Radio Programma Bank is een service die aangeboden wordt aan radiostations om met opgenomen programma’s hun radiostation te voorzien van mooie en goede programma’s die passen bij hun station.

Er zijn enkele regels waar een ieder zich aan dient te houden:

Radiostations:

 • Een radiostation die zich abonneert is het verboden de programma’s die hij/zij voor gebruik op zijn station heeft gedownload te verspreiden. Mochten de programmamakers er achter komen dat één station zich hier wel schuldig aan maakt dan volgt automatische blokkade. zonder waarschuwing, van de toegang van het desbetreffende radiostation en ook de DJ. Opnieuw registreren heeft dan geen zin.
 • Ook het verspreiden van uw inloggegevens heeft geen nut, want als iemand met uw inloggegevens inlogt worden uw gegevens automatisch aangepast, waardoor uw eigen toegang voor de site geblokkeerd is. Dit gebeurt automatisch.
 • Uw toegang is gekoppeld aan gebruikersnaam, wachtwoord en IP nummer. Mocht uw IP nummer door uw provider gewijzigd worden, dan dient u onder vermelding van uw gebruikersnaam uw nieuwe IP nummer door te geven, zodat wij die kunnen corrigeren in de database en uw toegang herstelt wordt.
 • Via het paneel van de DJ’s kunt u een aanvraag tot abonnement indienen bij de programmamakers. Deze ontvangt bericht van uw aanvraag en zal deze goedkeuren of afwijzen. Indien u het met een afwijzing niet eens bent, kunt u hiervoor niet met ons in contact treden, want dit is geheel aan de programmamaker, dus dienst u zich tot hen te wenden. Dit omdat een programmamaker zelf mag/kan bepalen op welke stations zijn programma te horen zal zijn.
 • Mocht een programmamaker in uw ogen een programma te laat uploaden, dan kunt u niet met ons in discussie gaan, want wij oefenen op geen enkele wijze invloed uit op de programmamaker. Het is hem vrij om, wanneer het hem uitkomt, zijn programma’s te uploaden.
 • Programma’s zijn minimaal 10 dagen beschikbaar, daarna worden de programma’s die deze leeftijd bereikt hebben automatisch verwijderd als een programmamaker een nieuw programma upload.
 • Wij hebben niet de middelen, om als u te laat was met het downloaden van een programma, deze voor u terug te plaatsen, dus is het onnodig om hierover contact met ons op te nemen. U heeft 10 dagen de tijd gehad het desgewenste programma te downloaden.
 • Mocht u problemen ondervinden met de werking van de website, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Dit soort problemen horen wij graag, want dan kunnen we ze oplossen.
 • Ieder station is zelf verantwoordelijk voor de afdrachten aan Buma/Stemra, Senna, Sabam en een eendere welke organisatie!!!
 • U dient uw radiowebsite te vermelden in uw profiel!
 • U dient ten alle tijden te zorgen dat u bereikbaar bent op het door u geregistreerde email-adress. Mocht onverhoopt u overgaan op een ander e-mail adress dan dient u dit aan te passen in uw profiel. Email adressen die onbereikbaar zijn worden voor iedereen zichtbaar gemeld op de website, om u te waarschuwen actie te ondernemen. Volgt die actie door u niet dan zal u profiel van de website verwijderd worden, waardoor u geen toegang meer heeft tot de website en niet meer kunt inloggen.

Programmamakers:

 • De programmamaker is voor zijn/haar programma verantwoordelijk
 • We raden aan de programma’s ten laatste in het weekend voor de nieuwe week te uploaden
 • De door u aangeboden Radioprogramma’s zijn vrij van bestaande radiostation verwijzingen, zodat deze door de bij u aangesloten radiostations gedraaid kunnen worden.
 • Wij van de Radio Programma Bank hebben geen invloed op de inhoud van de programma’s
 • Radiostations zijn vrij zelf te bepalen op welke dag en tijdstip ze uw programma uitzenden.